Komentar

Ciri-Ciri Muslim


1. Qowiyyul Jismi (tubuhnya sehat dan kuat)
2. Matiinul Khuluqi (berakhlak mulia)
3. Mustaqofful Fikri (pemikir dan intelek)
4. Saliimul Aqidah (beraqidah lurus dan kuat)
5. Shohiihul 'Ibadah (beribadaah dengan benar)
6. Mujaahadatun Nafs (jiwanya bersungguh-sungguh)
7. Qaadirun 'Alal Kasbi (gigih dalam mencari nafkah)
8. Hariisun 'Alal Waqti (cerdas mengelola waktu)
9. Naafi'un Liqoirihi (bermanfaat bagi orang lain)
10. Ba'iidun'anisy Syubuhat (selalu menghindari perkara yang samar-samar)
11. Hifdzul Lisan (selalu menjaga lisan)
12. Istiqoomatun Filhaqqi (selalu istiqomah dalam kebenaran)
13. Godzul Bashor Wafidzul Hurumat (senantiasa menundukkan pandangan dan memelihara kehomatan)
14. Latiifun Wahubbul 'Afwi (lemah lembut dan suka memaafkan)
15. Al-Haq, Al-Amanah Wasyaja'ah (selalu yakin dalam tindakan)
16. Tawadhu' (rendah hati)
17. Al-Fikru Wal-Bina (selalu berfikir positif dan membangun)
18. Mutanaashirun Lighoirihi (senantiasa siap menolong)
19. Asysyidda'u 'Alal Kuffar (bersikap tegas terhadap orang kafir)

Post a Comment

0 Comments